Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4190
Title: Kết quả điều trị nội nha nhóm răng hàm nhỏ hàm dưới có sử dụng hệ thống trâm One Curve.
Authors: Phạm, Công Minh
Advisor: Lê, Hồng Vân
Keywords: răng hàm nhỏ hàm dưới;trâm One Curve
Issue Date: 2022
Abstract: Qua nghiên cứu điều trị nội nha trên 42 răng hàm nhỏ vĩnh viễn hàm dưới được tạo hình bằng hệ thống trâm One Curve, chúng tôi nhận thấy việc tạo hình ống tủy bằng hệ thống trâm One Curve giúp rút ngắn đáng kể thời gian làm việc so với hệ thống trâm tay truyền thống; trâm an toàn, không xảy ra tai biến và cho kết quả thành công với tỷ lệ cao. 1. Đặc điểm lâm sàng, X quang - Nhóm bệnh nhân nữ chiếm tỉ lệ cao hơn so với nhóm bệnh nhân nam. - Lý do đến khám chủ yếu là do đau. - Nguyên nhân gây ra tổn thương chủ yếu do sâu răng và phân bổ bệnh lý hay gặp nhất là viêm tủy không hồi phục và viêm quanh chóp mạn. - Răng hàm nhỏ thứ nhất hàm dưới 84,62% có 1 ống tủy, răng hàm nhỏ thứ hai hàm dưới 100% có 1 ống tủy. - Hình thái ống tủy Vertucci loại I chiếm đa số. 2 trường hợp ống tủy có hình thái Vertucci loại III và V đều là những ống tủy cong và hẹp. 2.Đánh giá kết quả điều trị - Thời gian sửa soạn ống tủy trung bình là 242,64 ± 4,64 giây, Thời gian sửa soạn ống tủy nhanh nhất là 170 giây, lâu nhất là 546 giây. - Không có tai biến xảy ra trong quá trình sửa soạn ống tủy - Kết quả ngay sau trám bít ống tủy: có 97,73% ống tủy được điều trị có tiên lượng tốt. - Kết quả sau điều trị một tuần: 91,18% có kết quả tốt. - Kết quả sau điều trị 6 tháng: 66,67% các răng lành thương, 33,33% các răng đang lành thương, không có tình trạng răng không lành thương.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4190
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV-PHẠM CÔNG MINH-RHM-30-11 sau bv.pdf
  Restricted Access
2.56 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LV-PHẠM CÔNG MINH-RHM-30-11 sau bv.docx
  Restricted Access
8.9 MBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.