Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4164
Title: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị phẫu thuật nội soi ở bệnh nhân điều trị viêm mủ màng phổi do lao tại Bệnh viện Phổi Trung ương năm 2019-2021
Authors: Nguyễn, Xuân Giang
Advisor: Đinh, Văn Lượng
Keywords: ổ cặn màng phổi do lao;phẫu thuật nội soi
Issue Date: 2022
Abstract: Mục tiêu: Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân viêm mủ màng phổi do lao và đánh giá kết quả điều trị phẫu thuật ổ cặn màng phổi do lao bằng nội soi lồng ngực tại Bệnh viện Phổi Trung ương năm 2019-2021. Phương pháp: Bệnh nhân bị viêm mủ màng phổi do lao (n = 81) đã trải qua phẫu thuật bóc vỏ màng phổi bằng phương pháp nội soi lồng ngực trong khoảng thời gian từ tháng 1 năm 2019 đến tháng 12 năm 2021 được đưa vào nghiên cứu. Các đặc điểm trước, trong và sau phẫu thuật được quan sát cho tất cả bệnh nhân, được theo dõi trong 3 tháng để đánh giá kết quả phẫu thuật và biến chứng sau phẫu thuật. Kết quả: Không có bệnh nhân nào phải chuyển sang phẫu thuật mở ngực và không có trường hợp tử vong hoặc chảy máu sau mổ nào được báo cáo. Thời gian phẫu thuật trung bình là 177,1 phút. Lượng máu truyền trung bình trong mổ là 584ml. Biến chứng xảy ra nhiều nhất sau PTNS điều trị VMMP do lao là rò khí sau mổ kéo dài (12,3%). Thời gian dẫn lưu màng phổi sau mổ trung bình là 7,48 ngày, thời gian nằm viện sau mổ trung bình là 11,08 ngày. Tỷ lệ điều trị thành công VMMP do lao bằng phẫu thuật nội soi lồng ngực là 96,3%. Kết luận: Điều trị viêm mủ màng phổi do lao bằng phương pháp phẫu thuật nội soi lồng ngực có tỷ lệ điều trị thành công cao, kể cả ở nhóm bệnh nhân giai đoạn III
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4164
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV- Sửa - Nguyễn Xuân Giang.docx
  Restricted Access
27.57 MBMicrosoft Word XML
LV- Sửa - Nguyễn Xuân Giang.pdf
  Restricted Access
3.43 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Báo cáo LV - NXG.pptx
  Restricted Access
9.46 MBMicrosoft Powerpoint XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.