Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4039
Title: Giá trị cắt lớp vi tính tưới máu trong đánh giá hiệu quả nút động mạch gan hóa chất ở bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan
Authors: Nguyễn Thị, Thu
Advisor: Dư Đức, Thiện
Lê Thanh, Dũng
Keywords: Cắt lớp vi tính tưới máu;Ung thư biểu mô tế bào gan
Issue Date: 11/2022
Publisher: Đại học Y Hà Nội
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4039
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Thị Thu - BSNT.docx
  Restricted Access
12.13 MBMicrosoft Word XML
Nguyễn Thị Thu - BSNT.pdf
  Restricted Access
3.67 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.