Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4010
Title: Đánh giá các tổn thương tuyến vú qua chọc hút tế bào kim nhỏ theo phân loại Yokohama tại bệnh viện K
Authors: Nguyễn Thị, Tâm
Advisor: Bùi Thị Mỹ, Hạnh
Keywords: Tế bào học;Tuyến vú;Yokohama
Issue Date: 18/10/2022
Abstract: Nghiên cứu có 803 bệnh nhân được FNA tuyến vú, 215 trường hợp có kết quả mô bệnh học. Tuổi trung bình là 42.7 ± 12.9. Nhóm tuổi gặp nhiều nhất là 41 – 50 tuổi. Kích thước trung bình của các tổn thương tuyến vú là 17.9 ± 11.6 mm. Tỉ lệ phân bố các nhóm theo hệ thống phân loại Yokohama: nhóm I (không thỏa đáng) 20.8%; nhóm II (lành tính) 54.9%; nhóm III (không điển hình) 1.7%, nhóm IV (nghi ngờ ác tính) 3.0%; nhóm V (ác tính) 19.6%. Nguy cơ ác tính lần lượt của các nhóm II – V là: 2.9%; 37.5%; 95.0%; 99.1%. Giá trị của phương pháp TBH chọc hút kim nhỏ khi áp dụng theo phân loại Yokohama có kết quả cao với độ nhạy, độ đặc hiệu, độ chính xác, giá trị dự báo dương tính và giá trị dự báo âm tính lần lượt là: 96,4%, 97,2%, 96,7% , 98,5% và 93,2%.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/4010
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Thị Tâm- Cao học khóa 29 GPB 17.11.2022.pdf
  Restricted Access
2.42 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Nguyễn Thị Tâm- Cao học khóa 29 GPB 17.11.2022.docx
  Restricted Access
4.14 MBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.