Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3974
Title: Đánh giá hiệu quả của gây tê mặt phẳng cơ dựng sống hai bên bằng hỗn hợp Anaropin và dexamethasone cho giảm đau trong và sau phẫu thuật sỏi đường mật
Authors: Nguyễn Trần, Hoàng
Advisor: Nguyễn Quốc, Kính
Keywords: esp;espb;gây tê mặt phẳng cơ dựng sống;giảm đau sau mổ bụng mở
Issue Date: 8/11/2022
Abstract: Qua nghiên cứu 60 bệnh nhân phẫu thuật sỏi đường mật, được chia thành 2 nhóm. Nhóm I giảm đau bằng gây tê mặt phẳng cơ dựng sống (ESPB) một liều duy nhất mức T7 hai bên trước mổ mỗi bên bằng 20mL Anaropin 0,25% phối hợp Dexamethasone 0,04%, nhóm II không được gây tê. Cả hai nhóm đều được gây mê nội khí quản và sau mổ sử dụng giảm đau PCA morphin. Kết quả nghiên cứu như sau: Phương pháp ESPB có hiệu quả giảm đau trong mổ: giúp giảm lượng fentanyl trong mổ (0,27±0,05μg so với 0,3±0,06 μg, p<0,05), nhóm được gây tê ESPít bị thay đổi mạch, huyết áp hơn so với nhóm PCA trong các giai đoạn kích thích phẫu thuật so với nhóm không gây tê. Đồng thời gây tê ESP có hiệu quả giảm đau sau mổ: kéo dài thời gian yêu cầu thuốc giảm đau đầu tiên (3,60±2,45 giờ so với 0,66±0,31 giờ), giảm lượng morphin tiêu thụ 12h và 24h đầu sau mổ; giảm ý nghĩa điểm VAS lúc nghỉ và vận động trong 18h đầu sau mổ. Không gặp biến chứng nào của ESPB, tỉ lệ nôn, buồn nôn, ngứa của 2 nhóm là tương đương.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3974
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022 Ths Nguyễn Trần Hoàng.pdf
  Restricted Access
2.36 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
2022 Ths Nguyễn Trần Hoàng.docx
  Restricted Access
5.56 MBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.