Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3901
Title: Yếu tố liên quan và biến chứng sớm của vị trí nội khí quản không thích hợp ở trẻ thở máy tại khoa Điều trị tích cực nội khoa bệnh viện Nhi Trung ương
Authors: Nguyễn Xuân, Đạt
Advisor: Phạm Văn, Thắng
Keywords: nội khí quản
Issue Date: 2022
Abstract: Xác định một số yếu tố liên quan và một số biến chứng của vị trí ống nội khí quản không thích hợp ở trẻ thở máy tại khoa Điều trị tích cực nội khoa bệnh viện Nhi Trung ương. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả hồi cứu, gồm 183 bệnh nhân được đặt NKQ thở máy tại khoa Điều trị tích cực nội khoa bệnh viện Nhi Trung ương. Xác định qua hồi cứu bệnh án: lâm sàng, cận lâm sàng, xquang ngực thẳng và một số biến chứng trong 7 ngày. Xác định yếu tố liên quan và một số biến chứng. Kết quả: Nghiên cứu trên 183 bệnh nhân có tuổi trung vị là 8 tháng, tỷ lệ nam là 55,7%, trẻ có bệnh lý nền chiếm 35,5%, trẻ béo phì chiếm 3,8%. Tỷ lệ NKQ ở vị trí không thích hợp sau đặt ống là 38,3%. Qua phân tích hồi quy đa biến chưa phát hiện yếu tố nguy cơ độc lập với tình trạng vị trí ống nội khí quản không thích hợp. Nhóm trẻ bệnh nặng và vị trí NKQ thấp có tỷ lệ xẹp phổi cao hơn nhóm trẻ bệnh nặng và vị trí NKQ thích hợp. Nhóm trẻ vị trí NKQ thấp có tỷ lệ giảm oxy máu ngày thứ 3, ngày thứ 7 thở máy cao hơn nhóm trẻ vị trí NKQ thích hợp. Tỷ lệ tăng CO2 máu ngày thứ nhất ở nhóm trẻ có vị trí NKQ thấp cao hơn nhóm trẻ có vị trí NKQ thích hợp. Thời gian thở máy, thời gian nằm hồi sức kéo dài hơn ở nhóm trẻ bệnh nặng và vị trí NKQ cao so với nhóm có vị trí NKQ thích hợp. Kết luận: Vị trí nội khí quản không thích hợp khá thường gặp ở trẻ thở máy tại PICU. Không có yếu tố nguy cơ độc lập liên quan đến vị trí NKQ không thích hợp. Việc đặt NKQ ở vị trí thấp là tăng nguy cơ biến chứng xẹp phổi, giảm oxy máu và tăng CO2 máu.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3901
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyễn Xuân Đạt - BSNT.doc
  Restricted Access
4.22 MBMicrosoft Word
Nguyễn Xuân Đạt - BSNT.pdf
  Restricted Access
2 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.