Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3895
Title: Dịch tễ học lâm sàng và một số yếu tố tiên lượng bệnh viêm não do vi khuẩn ở trẻ em tại bệnh viện Nhi Trung Ương
Authors: Hà Đình, Chuyên
Advisor: Phạm Nhật, An
Keywords: viêm não do vi khuẩn
Issue Date: 2022
Abstract: Viêm não là một bệnh lý nguy hiểm, do nhiều căn nguyên gây ra, trong đó vi khuẩn là căn nguyên phổ biến thứ hai sau virus. Trước đây tại Việt Nam chưa có nhiều nghiên cứu về viêm não do vi khuẩn do chưa có sự thống nhất về tiêu chuẩn chẩn đoán cũng như hạn chế về kĩ thuật vi sinh, nên bệnh nhân viêm não do vi khuẩn có thể bị bỏ sót hoặc nhầm lẫn với viêm màng não mủ đơn thuần. Do đó chúng tôi thực hiện đề tài này với hai mục tiêu, mô tả căn nguyên, dịch tễ, đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng cũng như một số yếu tố tiên lượng bệnh viêm não do vi khuẩn ở trẻ em. Nghiên cứu được tiến hành trong 20 tháng từ tháng 1 năm 2021 đến hết tháng 6 năm 2022. Phương pháp nghiên cứu là mô tả hồi cứu và tiến cứu. Có 69 bệnh nhân viêm não do vi khuẩn được đưa vào nghiên cứu. Phế cầu là căn nguyên gây viêm não phổ biến nhất trong nghiên cứu của chúng tôi, tiếp đến là lao và E. coli, viêm não do M. pneumoniae chiếm tỉ lệ nhỏ chỉ 4.3%. Viêm não do vi khuẩn cũng như do phế cầu thường gặp ở lứa tuổi nhũ nhi, viêm não do E.coli thường gặp ở trẻ dưới 4 tháng, viêm não do lao có thể gặp ở trẻ lớn hơn. Viêm não do lao có thời gian từ khi khởi phát đến khi nhập viện kéo dài nhất là 10 ngày. Tất cả các bệnh nhân viêm não do vi khuẩn đều có biến đổi dịch não tủy trong đó phế cầu là căn nguyên gây biến đối nhiều nhất. Tỉ lệ tử vong của bệnh nhân viêm não do vi khuẩn là 5.8%. Qua phân tích hồi qui đa biến chúng tôi tìm được hai yếu tố độc lập liên quan đến tiên lượng nặng của bệnh nhân viêm não do vi khuẩn là bệnh nhân có triệu chứng liệt và điểm Glasgow tại thời điểm nhập viện ≤ 8 điểm.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3895
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hà Đình Chuyên - BSNT.docx
  Restricted Access
461.32 kBMicrosoft Word XML
Hà Đình Chuyên - BSNT.pdf
  Restricted Access
556.69 kBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.