Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3841
Title: Kết quả can thiệp phục hồi sớm bệnh lý vẹo cổ do u xơ cơ ức đòn chũm ở trẻ dưới 3 tháng tuổi tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Authors: Huỳnh Văn, Tý
Advisor: Trịnh Quang, Dũng
Keywords: Phục hồi chức năng
Issue Date: 2022
Abstract: TÓM TẮT Đặt vấn đề: vẹo cổ do cơ ức đòn chũm là nhóm thường gặp nhất trong vẹo cổ bẩm sinh do tật cơ. Điều trị sớm trước 1 tuổi, đặc biệt là dưới 3 tháng tuổi giúp khả năng hồi phục hoàn toàn cao hơn về chức năng vận động. Mục tiêu: đánh giá kết quả can thiệp phục hồi chức năng sớm vẹo cổ do u xơ cơ ức đòn chũm cho trẻ dưới 3 tháng tuổi tại bệnh viện Nhi Trung Ương Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu trên 65 trẻ dưới 3 tháng tuổi, mô tả cắt ngang, so sánh trước- sau điều trị và sau 1 tháng. Kết quả: hạn chế gập bên sau điều trị là 7.5 ± 2.3 độ, sau 1 tháng là 7.1 ± 2.7 độ, cải thiện có ý nghĩa thống kê p<0.05. Hạn chế xoay sau điều trị là 12.3 ± 3.1, sau 1 tháng là 10.8 ± 3.3, sự cải thiện có ý nghĩa thống kê p<0.05. Điểm Cheng trung bình sau điều trị là 11.7 ± 2.4, sau 1 tháng là 10.7 ± 2.6, sự cải thiện có ý nghĩa thống kê p<0.05. Phần lớn điểm Cheng ở mức độ tốt và khá. Kết luận: phục hồi chức năng sớm trước 3 tháng tuổi giúp cải thiện tốt chức năng cổ của trẻ bị vẹo cổ do cơ ức đòn chũm
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3841
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LV, HUỲNH VĂN TÝ PHCN BẢN PDF.pdf
  Restricted Access
1.78 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
LV, HUỲNH VĂN TÝ PHCN BẢN DOC.docx
  Restricted Access
4.26 MBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.