Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3804
Title: Hiệu quả chăm sóc dinh dưỡng theo tiếp cận ERAS lên sự phục hồi chức năng ruột ở bệnh nhân phẫu thuật tiệt căn ung thư đại tràng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức năm 2021
Authors: Đào, Mỹ Linh
Advisor: Lê, Thị Hương
Keywords: ERAS;Liệu pháp Carbohydrate;Dinh dưỡng tiêu hóa
Issue Date: 8/2022
Publisher: Trường Đại học Y Hà Nội
Abstract: Nghiên cứu can thiệp ở 60 bệnh nhân độ tuổi từ 18 tuổi trở lên, trung bình là 63, vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phẫu thuật ung thư đại trực tràng. Nhóm bệnh nhân can thiệp được chăm sóc dinh dưỡng theo quy trình tăng cường hồi phục sau phẫu thuật ERAS bao gồm (1) Liệu pháp Carbohydrate trước phẫu thuật (2) Nuôi dưỡng đường tiêu hóa sớm và đầy đủ sau phẫu thuật ngay cả khi chưa có trung tiện. Với mục tiêu “Phân tích hiệu quả chăm sóc dinh dưỡng theo tiếp cận ERAS lên sự phục hồi chức năng đường ruột ở nhóm bệnh nhân nghiên cứu”, kết quả nghiên cứu cho thấy thời gian khởi động ăn đường tiêu hóa của nhóm can thiệp trung bình là 23,5 giờ sớm hơn nhóm chứng là 62 giờ (p<0,05). Khả năng dung nạp thức ăn ở nhóm can thiệp tốt hơn so với nhóm chứng. Vào ngày thứ 5, nuôi dưỡng đường tiêu hóa ở bệnh nhân nhóm can thiệp chiếm trung bình 70% tổng năng lượng, trong khi nhóm chứng đạt 32% (p<0,05). Thời gian xuất hiện trung tiện trở lại của nhóm can thiệp là 36 giờ sớm hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng là 56 giờ. Số ngày nằm viện cũng giảm hơn có ý nghĩa thống kê ở nhóm can thiệp (8,5 ngày so với 9,9 ngày). Thời gian xuất hiện nhu động ruột của nhóm can thiệp cũng sớm hơn so với nhóm chứng. Nhóm can thiệp có tới 73,33% bệnh nhân nghe được âm ruột trở lại trong vòng 24h sau phẫu thuật, trong khi đó nhóm chứng chỉ có 43,33%. Tuy nhiên thời gian đại tiện lần đầu sau phẫu thuật không khác biệt ở 2 nhóm (73 giờ và 80 giờ). Nghiên cứu cho thấy bệnh nhân sau phẫu thuật tiệt căn ung thư đại tràng nên được chăm sóc dinh dưỡng theo tiếp cận ERAS cả trước và sau phẫu thuật. Đây là quy trình chăm sóc dinh dưỡng khả thi, an toàn và cải thiện được tình trạng dinh dưỡng sau phẫu thuật, thời gian xuất hiện nhu động ruột sớm hơn và thời gian nằm viện ngắn hơn
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3804
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1_LUẬN VĂN THẠC SỸ_LINH_ 2022_final.docx
  Restricted Access
Toàn văn luận văn (file .docx)595.06 kBMicrosoft Word XML
Bảo vệ luận văn.pptx
  Restricted Access
Bài trình bày luận văn9.44 MBMicrosoft Powerpoint XML
ĐÀO MỸ LINH_BSNT.pdf
  Restricted Access
Toàn văn luận văn (file .pdf)2.05 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.