Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3798
Title: DIỄN BIẾN TRONG 6 TUẦN ĐẦU PHÁ THAI BẰNG THUỐC CHO TUỔI THAI ĐẾN HẾT 9 TUẦN TUỔI TRÊN PHỤ NỮ KHÔNG CÓ SẸO MỔ LẤY THAI TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN HÀ NỘI
Authors: Nguyễn Văn, Cường
Advisor: Nguyễn Mạnh, Trí
Keywords: Phá thai bằng thuốc
Issue Date: 2022
Abstract: Diễn biến trong 6 tuần đầu phá thai bằng thuốc cho tuổi thai đến hết 9 tuần tuổi trên phụ nữ không có sẹo mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội”. Mô tả đặc điểm của thai phụ chưa có sẹo mổ lấy thai thực hiện phá bằng thuốc đến hết 9 tuần tuổi tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Nhận xét một số diễn biến trong 6 tuần đầu sau phá thai ở đối tượng nghiên cứu trên.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3798
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nguyễn văn cường - cao học.docx
  Restricted Access
803.4 kBMicrosoft Word XML
nguyễn văn cường - cao học.pdf
  Restricted Access
1.22 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.