Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3759
Title: Kết quả điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn muộn có đột biến gen T790M thứ phát bằng thuốc ức chế tyrosine kinase thế hệ 3 - osimertinib
Authors: Nguyễn, Thị Bích Phượng
Advisor: Đỗ, Hùng Kiên
Keywords: Ung thư phổi không tế bào nhỏ;Đột biến T790M thứ phát;Giai đoạn muộn;Osimertinib
Issue Date: 10/10/2022
Abstract: Mục tiêu: Đánh giá kết quả sống thêm người bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn muộn có đột biến gen T790M thứ phát được điều trị thuốc ức chế tyrosine kinase thế hệ 3 – osimetinib tại bệnh viện K từ 01/2018 đến 06/2022. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng không nhóm chứng. 42 bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ có đột biến T790M thứ phát, được điều trị bằng thuốc kháng tyrosine kinase thế hệ 3 - osimertinib từ 1/2018 đến tháng 06/2022. Kết quả: Tuổi trung bình 55,6 ± 12,4; hay gặp ở nữ giới 52,4%, đa phần người bệnh không hút thuốc 83,3%. Khoảng thời gian điều trị bước một với TKIs >12 tháng chiếm đến 60,1% các trường hợp. Tiến triển tại phổi hay gặp nhất với 54,8%.Vị trí sinh thiết lại nhiều nhất là hạch ngoại vi với 46,2%; 38,1% trường hợp phát hiện bằng mẫu máu, 9,5% trường hợp mẫu máu âm tính được khẳng định lại bằng mẫu mô. Kết quả sống thêm: Thời gian sống thêm bệnh không tiến triển trung bình là: 16,5 ± 2,5 tháng. Tỷ lệ STKTT tại thời điểm 6 tháng là: 82,1%; 12 tháng: 58,6%; 24 tháng: 21,0%. Thời gian sống thêm toàn bộ trung bình là: 39,2 ± 3,0 tháng. Tỷ lệ sống thêm tại thời điểm 3 năm là 58,6%; thời điểm 5 năm là 12,7% Kết luận: Điều trị bằng thuốc TKIs thế hệ 3 osimertinib bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn muộn có đột biến gen T790M thứ phát mang lại hiệu quả cải thiện thời gian sống thêm bệnh không tiến triển cũng như thời gian sống thêm toàn bộ.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3759
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2022 CK II Nguyen Thi Bich Phuong.docx
  Restricted Access
1.86 MBMicrosoft Word XML
2022 CK II Nguyen Thi Bich Phuong.pdf
  Restricted Access
2.24 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.