Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3737
Title: Nhận xét đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố nguy cơ mắc hội chứng chồng lấp ngừng thở khi ngủ tắc nghẽn và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính
Authors: Lê, Xuân Vựng
Advisor: Ngô, Quý Châu
Keywords: OSAS;COPD;yếu tố nguy cơ
Issue Date: 2022
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3737
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Đề tài cao học nội khóa 29 - Lê Xuân Vựng.docx
  Restricted Access
1.54 MBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.