Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3699
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorChu, Văn Thăng-
dc.contributor.authorNguyễn, Hải Chung-
dc.date.accessioned2022-09-15T08:15:13Z-
dc.date.available2022-09-15T08:15:13Z-
dc.date.issued2022-07-12-
dc.identifier.urihttp://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3699-
dc.description.abstractTÓM TẮT NGHIÊN CỨU Trong những bệnh không truyền nhiễm, đái tháo đường là một bệnh nội tiết chuyển hóa thường gặp nhất và phổ biến nhất trên toàn cầu, là một trong 10 nguyên nhân gây ra gánh nặng tàn tật và tử vong lớn nhất trên toàn cầu. Nghiên cứu: “Thực trạng tuân thủ điều trị và một số yếu tố liên quan ở cán bộ chiến sĩ Công an đã nghỉ hưu mắc đái tháo đường type 2 được điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ công an, năm 2021” được tiến hành với 2 mục tiêu: (1). Mô tả thực trạng tuân thủ đều trị ở cán bộ chiến sĩ Công an đã nghỉ hưu mắc đái tháo đường type 2 được điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an năm 2021; (2). Phân tích một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ở cán bộ chiến sĩ Công an đã nghỉ hưu mắc đái tháo đường type 2 được điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an năm 2021. Đây là nghiên cứu cắt ngang có phân tích thực hiện trên 210 người bệnh là cán bộ chiến sĩ công an đã về hưu mắc đái tháo đường type 2 và đang điều trị ngoại trú tại bệnh viện nhằm đánh giá mức độ tuân thủ điều trị và phân tích một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị. Kết quả nghiên cứu cho thấy: tỷ lệ tuân thủ được tất cả các khuyến cáo của Bộ y tế và của ADA về điều trị ĐTĐ type 2 là rất thấp chỉ đạt 10% và cụ thể như sau: Tuân thủ chế độ ăn theo khẩu phần cho NB ĐTĐ type 2: 79%; Tuân thủ rèn luyện thể lực: 63,3%; Tuân thủ điều trị thuốc: 78,1%; Tuân thủ thay đổi thói quen hạn chế bia/rượu; không hút thuốc: 63%; Tuân thủ tự theo dõi glucose máu tại nhà: 48,6%; Tuân thủ tái khám đúng lịch hẹn: 81%. Tuân thủ chế độ ăn liên quan có ý nghĩa thống kê với giới, học vấn, mức độ hài lòng về thái độ và trình độ của NVYT, NVYT hướng dẫn chế độ điều trị. Cụ thể: nữ có khả năng tuân thủ gấp 3,37 lần so với nam, trình độ học vấn trên THPT khả năng tuân thủ gấp 7,1 lần; không hài lòng về thái độ và trình độ của NVYT có xu hướng tuân thủ kém, chỉ bằng 0,44 lần; được NVYT hướng dẫn về chế độ điều trị thường xuyên tuân thủ chế độ ăn tốt hơn gấp 4,5 lần. Có mối liên quan có ý nghĩa thống kê giữa đường huyết được kiểm soát với các loại tuân thủ điều trị: tuân thủ thuốc, tuân thủ tự theo dõi đường huyết tại nhà. Từ kết quả trên, tác giả đưa ra một số khuyến nghị: đối với bệnh viện cần cải tiến quy trình khám bệnh, cần tăng cường nhân lực phòng khám nội tiết và đái tháo đường, cần có phòng tư vấn riêng và có nhân viên y tế giữ liên lạc với người bệnh; đối với cán bộ y tế tại phòng khám: cần chú trọng nâng cao kỹ năng mềm; đối với người bệnh và gia đình: người bệnh cần chủ động tìm hiểu những kiến thức về bệnh và chế độ điều trị ĐTĐ type 2, tự ý thức mình trong việc tuân thủ điều trị ĐTĐ.vi_VN
dc.description.tableofcontentsMỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƯƠNG 1 3 TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Một số khái niệm, định nghĩa sử dụng trong nghiên cứu: 3 1.2. Nguyên tắc điều trị bệnh đái tháo đường type 2 4 1.3. Một số phương pháp đo lường đánh giá tuân thủ điều trị bệnh đái tháo đường 9 1.4. Thực trạng bệnh đái tháo đường và các yếu tố ảnh hưởng đến tuân thủ điều trị của bệnh nhân đái tháo đường type 2 11 1.5. Một số nghiên cứu về tuân thủ điều trị đái tháo đường type 2 trên thế giới và Việt Nam 14 1.6. Thông tin về địa bàn nghiên cứu 18 1.7. Khung lý thuyết nghiên cứu 19 CHƯƠNG 2 20 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20 2.1. Đối tượng nghiên cứu 20 2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 20 2.3. Phương pháp nghiên cứu 20 2.4. Biến số nghiên cứu 22 2.5. Phương pháp thu thập thông tin 25 2.6. Tiêu chuẩn đánh giá tuân thủ điều trị 27 2.7. Phân tích và xử lý số liệu 29 2.8. Đạo đức nghiên cứu 30 2.9. Sai số và biện pháp khắc phục 31 CHƯƠNG 3 32 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 3.1. Thông tin chung của đối tượng nghiên cứu và đặc điểm về dịch vụ y tế tại phòng khám ngoại trú 32 3.2. Thực trạng tuân thủ điều trị 38 3.3. Một số yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị của đối tượng nghiên cứu 44 3.4. Chỉ số đường huyết lúc đói được kiểm soát 53 CHƯƠNG 4 55 BÀN LUẬN 55 4.1. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 55 4.2. Thực trạng tuân thủ điều trị ĐTĐ type 2 61 4.3. Các yếu tố liên quan đến tuân thủ điều trị ĐTĐ type 2 của ĐTNC 67 KẾT LUẬN 72 KHUYẾN NGHỊ 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO 76 PHỤ LỤC 81vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.subjectĐái tháo đường type 2; tuân thủ điều trị; bệnh viện y học cổ truyền Bộ Công anvi_VN
dc.subjectĐái tháo đường type 2; tuân thủ điều trị; bệnh viện y học cổ truyền Bộ Công anvi_VN
dc.titleThực trạng tuân thủ điều trị và một số yếu tố liên quan ở cán bộ chiến sĩ Công an đã nghỉ hưu mắc đái tháo đường type 2 được điều trị ngoại trú tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ công an, năm 2021vi_VN
dc.title.alternativeStatus of treatment adherence and some related factors among retired police officers with type 2 diabetes treated as outpatients at the Traditional Medicine Hospital of the Ministry of Public Security, 2021vi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Hv-Nguyễn-Hải-Chung-CH-29-YTCC.docx
  Restricted Access
478.49 kBMicrosoft Word XML
Hv-Nguyễn-Hải-Chung-CH-29-YTCC.pdf
  Restricted Access
1.36 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.