Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3649
Title: TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ THỰC TRẠNG NUÔI DƯỠNG TRẺ TỪ 6 – 36 THÁNG TUỔI TẠI PHÒNG KHÁM DINH DƯỠNG BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 1 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Authors: Phạm, Minh Châu
Advisor: Nghiêm, Nguyệt Thu
Nguyễn, Văn Hiến
Keywords: tình trạng dinh dưỡng;thực trạng nuôi dưỡng;trẻ 6 - 36 tháng tuổi;bệnh viện Nhi Đồng 1
Issue Date: 7/2022
Abstract: Nghiên cứu mô tả cắt ngang được thực hiện từ tháng 1/2022 – 3/2022 trên 256 trẻ đến khám tại phòng khám Dinh dưỡng bệnh viện Nhi Đồng 1 – TP.HCM nhằm xác định kiến thức của người chăm sóc trẻ về thời điểm ăn bổ sung và đánh giá thực hành của người chăm sóc trẻ về sử dụng sữa và nuôi ăn bổ sung. Kết quả cho thấy tỷ lệ SDD nhẹ cân: 16%; tỷ lệ SDD thấp còi: 15,1%; tỷ lệ SDD gầy còm: 16,7%. Tổng điểm ICFI trung bình: 6,0±1,7; điểm ICFI thành phần: trẻ đang bú mẹ: 0,3±0,6; trẻ sử dụng bình bú: 0,4±0,5; khẩu phần ăn đa dạng thực phẩm trong 24 giờ: 1,7±0,6; tần suất sử dụng thực phẩm (trong 7 ngày): 1,8±0,4; số bữa ăn trong ngày: 1,8±0,8. Kết quả còn cho thấy một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ như: tuổi thai và cân nặng lúc sinh, thu nhập của bố và mẹ, bổ sung vitamin A liều cao, tiêm chủng và một số đặc điểm của chế độ ăn bổ sung.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3649
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LUANVAN PMCHAU - HDLV.pdf
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.