Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3365
Title: Hiệu quả can thiệp nuôi dưỡng sớm bằng đường tiêu hóa trên bệnh nhi dưới 12 tháng tuổi sau phẫu thuật tim hở tại Bệnh viện Nhi Trung ương
Authors: Doãn, Ngọc Ánh
Advisor: Nguyễn, Thị Thuý Hồng
Trịnh, Bảo Ngọc
Keywords: Nuôi dưỡng sớm;ERAS
Issue Date: 2021
Abstract: Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả nuôi dưỡng sớm đường tiêu hoá trên bệnh nhi dưới 12 tháng tuổi sau phẫu thuật tim hở tại khoa hồi sức tim mạch Bệnh viện Nhi Trung ương năm 2020-2021. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng, ghép cặp theo nhóm tuổi (2-5 tháng và 6-12 tháng) trên 39 bệnh nhân từ 2 – 12 tháng tuổi được vá thông liên thất đơn thuần. Bệnh nhân chia thành 2 nhóm, nhóm can thiệp: nuôi dưỡng sớm đường tiêu hoá bằng sữa thuỷ phân trong 24 giờ sau phẫu thuật và nhóm chứng được nuôi dưỡng theo phác đồ thường quy (nuôi dưỡng tĩnh mạch 3 ngày đầu kết hợp nuôi dưỡng đường tiêu hoá theo truyền thống). Đánh giá hiệu quả can thiệp trên các chỉ số nhân trắc và mức năng lượng, protein tiêu thụ và tình trạng dung nạp tại các thời điểm trước và sau phẫu thuật. Kết quả:Tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) thể nhẹ cân, thấp còi, gầy còm của nhóm can thiệp trước phẫu thuật lần lượt là 45,0%, 10,0%, 65,0% và ở nhóm chứng lần lượt là 57,9%, 21,1%, 47,4%. Thời gian khởi động nuôi dưỡng đường tiêu hoá ở nhóm can thiệp là 20,0 ± 7,4 giờ sau phẫu thuật, sớm hơn so với nhóm chứng (55,0 ± 46,6 giờ) với p = 0,004. Năng lượng trung bình đạt được và tỷ lệ năng lượng đạt được theo khuyến nghị cao hơn ở nhóm can thiệp trong ngày thứ 2 và thứ 3 sau phẫu thuật (p<0,05). Lượng protein tiêu thụ trung bình trong 3 ngày sau phẫu thuật của nhóm can thiệp là 0,678 ± 0,208 (g/kg/ngày) cao hơn nhóm chứng (0,177 ± 0,141g/kg/ngày) (p<0,05). Sự giảm nhạy insulin (QUIKI) ở nhóm can thiệp ít hơn so với nhóm chứng p = 0,04. Tình trạng bất dung nạp ở nhóm can thiệp và nhóm chứng là không đáng kể, không có sự khác biệt giữa 2 nhóm. Kết luận: Nuôi dưỡng sớm đường tiêu hoá an toàn, giúp cải thiện tình trạng dinh dưỡng sau phẫu thuật vá thông liên thất.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3365
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021NTDoanNgocANh.docx
  Restricted Access
1.57 MBMicrosoft Word XML
2021NTDoanNgocAnh.pdf
  Restricted Access
2.56 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.