Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3011
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorTạ Mạnh, Cường-
dc.contributor.authorBùi Trần Thành, Sơn-
dc.date.accessioned2021-12-10T06:26:55Z-
dc.date.available2021-12-10T06:26:55Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3011-
dc.description.abstractTổng quan: Dày vôi hóa van động mạch chủ (DVHVĐMC) là tổn thương dày, có hoặc không kèm theo vôi hóa các lá van động mạch chủ mà không ảnh hưởng đến chuyển động của các lá van và huyết động qua van. Mục tiêu: Xác định liên quan giữa độ dày, vôi hóa van động mạch chủ với mức độ tổn thương động mạch vành theo thang điểm SYNTAX khi chụp động mạch vành qua da ở những bệnh nhân NMCT cấp không ST chênh. Kết quả: 54 bệnh nhân được tuyển chọn vào nghiên cứu trong đó 68,5% là nam và 31,5% là nữ. Tuổi trung bình là 71 ± 10,8. So với nhóm không có DVHVĐMC, bệnh nhân NMCT không ST chênh có DVHVĐMC có độ tuổi trung bình cao hơn, nồng độ Troponin T mẫu 1 và GOT huyết thanh cao hơn, chức năng tâm thu thất trái giảm hơn, điểm SYNTAX cao hơn. Điểm SYNTAX có mối tương quan tuyến tính thuận với tổng độ dày các lá van ĐMC với mỗi 1 mm tăng lên, điểm SYNTAX tăng 2,55. Trong số những trường hợp DVHVĐMC, những bệnh nhân có tổn thương dày, vôi hoá van ĐMC nặng thường bị tổn thương nhiều nhánh động mạch vành hơn so với những bệnh nhân dày, vôi hoá nhẹ. Kết luận: DVHVĐMC liên quan với tổn thương ĐMV phức tạp ở bệnh nhân NMCT không ST chênh.vi_VN
dc.description.tableofcontentsĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Đại cương về dày vôi hóa van động mạch chủ 3 1.1.1. Định nghĩa 3 1.1.2. Dịch tễ 3 1.1.3. Tiến triển tự nhiên của hiện tượng dày, vôi hóa van động mạch chủ 3 1.1.4. Sinh bệnh học của bệnh động mạch vành và dày vôi hóa van động mạch chủ 4 1.1.5. Các yếu tố nguy cơ của DVHVĐMC 8 1.1.6. Triệu chứng lâm sàng của DVHVĐMC 9 1.1.7. Chẩn đoán DVHVĐMC 9 1.2. Tổng quan về hội chứng vành cấp và nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên 13 1.2.1. Dịch tễ học 13 1.2.2. Xơ vữa động mạch 13 1.2.3. Sinh lý bệnh của Hội chứng vành cấp không ST chênh lên 15 1.2.4. Chẩn đoán HCVC không ST chênh lên 16 1.2.5 .Phân tầng nguy cơ HCVC không ST chênh lên 18 1.2.6. Điều trị hội chứng vành cấp không ST chênh lên 19 1.3. Các nghiên cứu trên thế giới 25 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 2.1. Đối tượng nghiên cứu 29 2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 29 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ bệnh nhân 29 2.2. Phương pháp nghiên cứu 30 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 30 2.2.2. Cỡ mẫu 30 2.2.3. Phương pháp chọn mẫu 30 2.2.4. Địa điểm nghiên cứu 30 2.2.5. Các bước tiến hành 30 2.2.6. Phương pháp làm siêu âm tim 32 2.2.7. Chụp và can thiệp động mạch vành qua da 37 2.2.8. Biến số và chỉ số nghiên cứu 39 2.2.9. Các tiêu chuẩn áp dụng trong nghiên cứu 40 2.3. Xử lí số liệu 42 2.4. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 43 Chương 3: KẾT QUẢ 44 3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 44 3.1.1. Đặc điểm lâm sàng của đối tượng nghiên cứu 44 3.1.2. Kết quả cận lâm sàng của bệnh nhân nghiên cứu 45 3.2. So sánh một số đặc điểm giữa nhóm không dày và nhóm có dày, vôi hóa van động mạch chủ 49 3.3. Mối tương quan giữa điểm SYNTAX và một số yếu tố 53 3.3.1. Phân bố bệnh nhân nghiên cứu theo mức độ dày vôi hoá van ĐMC và mức đểm SYNTAX 53 3.3.2. So sánh điểm SYNTAX và số nhánh động mạch vành bị tổn thương giữa nhóm không có và nhóm bệnh nhân có DVHVĐMC 56 3.3.3. Mối tương quan giữa mức độ dày, vôi hóa van động mạch chủ với điểm SYNTAX ở bệnh nhân nghiên cứu 58 Chương 4: BÀN LUẬN 63 4.1. Bàn luận về đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 63 4.1.1. Tuổi và giới 63 4.1.2. Yếu tố nguy cơ 64 4.1.3. Đặc điểm cận lâm sàng của đối tượng nghiên cứu 64 4.2. So sánh một số đặc điểm giữa nhóm có và không có DVHVĐMC 68 4.3. Mối tương quan giữa điểm SYNTAX và một số yếu tố 73 4.4. Một số điểm còn hạn chế trong nghiên cứu của chúng tôi 83 KẾT LUẬN 84 KIẾN NGHỊ 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤCvi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.subjectdày van động mạch chủvi_VN
dc.subjectvôi hóa van động mạch chủvi_VN
dc.subjectnhồi máu cơ timvi_VN
dc.subjectkhông st chênh lênvi_VN
dc.subjectsiêu âm timvi_VN
dc.subjectsyntaxvi_VN
dc.titleLiên quan giữa độ dày, vôi hóa van động mạch chủ với mức độ tổn thương động mạch vành ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp không ST chênhvi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021NTbuitranthanhSON.docx
  Restricted Access
22.69 MBMicrosoft Word XML
2021NTbuitranthanhSON.pdf
  Restricted Access
2.67 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.