Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2716
Title: Vai trò của chỉ số VD/VT trong dự đoán rút ống nội khí quản thành công ở bệnh nhân suy hô hấp cấp
Authors: Phùng, Văn Phương
Advisor: Nguyễn, Công Tấn
Keywords: VD/VT;RÚT ỐNG NỘI KHÍ QUẢN;SBT;SUY HÔ HẤP CẤP
Issue Date: 2021
Abstract: Nghiên cứu can thiệp không đối chứng trên 66 bệnh nhân suy hô hấp cấp thở máy xâm nhập tại khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 02 năm 2021 đến tháng 09 năm 2021. Bệnh nhân đủ tiêu chuẩn được tiến hành nghiệm pháp thở tự nhiên, bệnh nhân vượt qua nghiệm pháp thở tự nhiên, đánh giá đủ tiêu chuẩn rút ống nội khí quản, chỉ số VDVT được đo bằng máy thở AVEA có bộ đo CO2 Capnostat 5, ở thời điểm. Kết quả, chỉ số VD/VT đo được ở thời điểm sau khi kết thúc nghiệm pháp thở tự nhiên có giá trị tốt trong dự đoán rút ống nội khí quản thất bại ở nhóm bệnh nhân này, chỉ số VD/VT với diện tích dưới đường cong ROC 0,922, điểm Cut-off 0,56 cho độ nhạy 85%, độ đặc hiệu 91%, giá trị tiên đoán dương 69%, tiên đoán âm 96%.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2716
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
luận văn Phùng Văn Phương CH 28.pdf
  Restricted Access
3.24 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Luận văn PHÙNG VĂN PHƯƠNG CH28.docx
  Restricted Access
8.42 MBMicrosoft Word XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.