Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2706
Title: KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ SÀN MIỆNG GIAI ĐOẠN cT1-2N0M0 TẠI BỆNH VIỆN K
Authors: Nguyễn Văn, Trọng
Advisor: Lê Chính, Đại
Keywords: kết quả điều trị, ung thư sàn miệng, T1-2N0M0
Issue Date: 2021
Abstract: Mục tiêu: Đánh giá tình trạng tái phát, thời gian sống thêm và phân tích một số yếu tố liên quan trên bệnh nhân (BN) ung thư sàn miệng giai đoạn cT1-2N0M0 được điều trị tại Bệnh viện K. Đối tượng nghiên cứu: Bao gồm 65 BN ung thư sàn miệng giai đoạn cT1-2N0M0 được chẩn đoán và điều trị tại Bệnh viện K trong thời gian từ 01/2015 đến 12/2019. Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả: Trong 65 BN nghiên cứu, đa số từ 60 tuổi trở xuống (73,8%); tỷ lệ nam/nữ là 8,3/1; BN thường gặp giai đoạn T1 (52,3%); đa số có hút thuốc lá (73,8%) và/hoặc uống rượu (89,2%). Có 32,3% BN tái phát sau điều trị, vị trí thường gặp là hạch cổ (57,1%) tiếp đến là cả sàn miệng và hạch cổ (23,8%), đa số BN xuất hiện tái phát trong 24 tháng đầu. Kích thước u và di căn hạch tiềm ẩn có liên quan đến tỷ lệ tái phát (giá trị p tương ứng: 0,034 và 0,001), trong khi tuổi, giới, độ mô học không liên quan (p>0,05). Tỷ lệ DFS và OS 5 năm lần lượt là 62,3% và 74%, với thời gian DFS và OS trung bình lần lượt là 45,08 và 52,03 tháng. Các yếu tố ảnh hưởng đến DFS gồm kích thước u (p=0,03), di căn hạch tiềm ẩn (p<0,001) và giai đoạn bệnh sau phẫu thuật (p<0,001). Các yếu tố ảnh hưởng đến OS gồm kích thước u (p=0,037), di căn hạch tiềm ẩn (p=0,005) và giai đoạn bệnh sau phẫu thuật (p<0,001). Kết luận: Tái phát sau điều trị ung thư sàn miệng thường tại vị trí hạch cổ và tại chỗ. Kích thước u và di căn hạch là hai yếu tố liên quan đến tình trạng tái phát. Kích thước u, di căn hạch và giai đoạn bệnh sau phẫu thuật là các yếu tố tiên lượng xấu đến sống thêm toàn bộ và không bệnh.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2706
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021NTnguyenvantrong.docx
  Restricted Access
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ SÀN MIỆNG GIAI ĐOẠN cT1-2N0M0 TẠI BỆNH VIỆN K5.87 MBMicrosoft Word XML
2021NTnguyenvantrong.pdf
  Restricted Access
KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ UNG THƯ SÀN MIỆNG GIAI ĐOẠN cT1-2N0M0 TẠI BỆNH VIỆN K2.52 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.