Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2449
Title: Nghiên cứu mô bệnh học và sự bộc lộ một số dấu ấn hóa mô miễn dịch trong u lympho nang
Authors: Trịnh Ngọc, Sơn
Advisor: Bùi Thị Mỹ, Hạnh
Keywords: u lympho nang
Issue Date: 18/11/2021
Abstract: U lympho nang (Follicular lymphoma) là thể u chiếm 30% và đứng vị trí thứ 2 về mức độ phổ biến trong các u lympho ác tính không Hodgkin. Bệnh có được chia thành 3 độ mô học với tiên lượng và điều trị khác nhau. Nghiên cứu này nhằm mục tiêu nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và mô bệnh học u lympho nang. Xác định tỷ lệ bộc lộ kháng nguyên CD5, CD10, CD20, BCL2, BCL6, MUM1, P53, Ki67 và đối chiếu với một số đặc điểm mô bệnh học.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2449
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
luanvan.docx
  Restricted Access
14.84 MBMicrosoft Word XML
luanvanpdf.pdf
  Restricted Access
5.14 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
Slidebaove.pptx
  Restricted Access
755.75 kBMicrosoft Powerpoint XML


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.