Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2433
Title: Chất lượng cuộc sống trẻ vị thành niên 10-15 tuổi nhiễm HIV đang điều trị arv tại bệnh viện Nhi trung ương năm 2020
Authors: Nguyễn Thị, Hiền
Advisor: Trần Khánh, Toàn
Keywords: Chất lượng cuộc sống, vị thành niên, HIV, ARV, PedsQL.;Quality of life, adolescents, HIV, ARVs, PedsQLTM.
Issue Date: 2021
Abstract: Mục tiêu: Mô tả chất lượng cuộc sống (CLCS) và một số yếu tố liên quan ở trẻ vị thành niên 10-15 tuổi nhiễm HIV đang điều trị ARV ngoại trú tại Bệnh viện Nhi trung ương. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu cắt ngang được thực hiện trên 190 trẻ từ 10-15 tuổi nhiễm HIV đang được quản lý điều trị ARV ngoại trú tại Bệnh viện Nhi trung ương từ 6-12/2020. CLCS được đánh giá bằng công cụ PedsQL 4.0 với 23 câu hỏi liên quan đến 4 lĩnh vực về thể chất, tình cảm, xã hội và học tập. Điểm số càng cao tương ứng với CLCS càng tốt. Kết quả: Điểm trung bình CLCS chung 72,2; về sức khỏe thể chất 80,3; sức khỏe tâm lý xã hội 75,6; xã hội 82,2; cảm xúc 76,3; và học tập 68,3. Tỷ lệ CLCS tốt tính chung là 56,8%; về sức khỏe thể chất 67,9%; sức khỏe tâm lý xã hội 57,4%; về xã hội 73,2%, cảm xúc 57,9% và học tập 45,3%. Trẻ thuộc các hộ gia đình nghèo, trẻ có NCS có học vấn thấp (từ THCS trở xuống) và trẻ có thời gian từ nhà đến phòng khám từ 60 phút trở lên có CLCS thấp hơn (p<0,05). Kết luận: Trẻ vị thành niên nhiễm HIV đang điều trị ARV có CLCS cao ở hầu hết các lĩnh vực, trừ lĩnh vực học tập. Hộ gia đình nghèo, học vấn của NCS thấp và thời gian tiếp cận phòng khám dài là những yếu tố liên quan đến CLCS thấp ở trẻ vị thành niên.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2433
Appears in Collections:Luận văn thạc sĩ

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THỊ HIỀN IN 1Q ĐỎ.pdf
  Restricted Access
2.33 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read
NGUYỄN THỊ HIỀN IN 1Q ĐỎ.doc
  Restricted Access
1.6 MBMicrosoft Word


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.