Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2431
Title: Đánh giá kết quả điều trị tổn thương móng trong bệnh vảy nến bằng đèn excimer
Authors: Nguyễn Thị Thu, Phương
Advisor: Lê Hữu, Doanh
Keywords: vảy nến;tổn thương móng;excimer
Issue Date: 2021
Abstract: Đề tài được thực hiện với hai mục tiêu: 1) Đánh giá kết quả điều trị tổn thương móng trong bệnh vảy nến bằng đèn excimer; 2) Phân tích một số yếu tố liên quan đến kết quả điều trị tổn thương móng trong bệnh vảy nến bằng đèn excimer.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2431
Appears in Collections:Luận văn bác sĩ nội trú

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24 Nov - Luận văn - Nguyễn Thị Thu Phương.docx
  Restricted Access
9.61 MBMicrosoft Word XML
24 Nov - Luận văn - Nguyễn Thị Thu Phương.pdf
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.