Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2218
Title: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước hai bó bằng gân cơ bán gân và gân cơ thon tự thân
Authors: Lê Mạnh, Sơn
Advisor: PGS. TS. NPGS.TS. Nguyễn Xuân, Thùy
PGS.TS. Đào Xuân, Tích
Keywords: 62720129;Chấn thương chỉnh hình và tạo hình
Issue Date: 2016
Abstract: . THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ. Tên đề tài: “ Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng chéo trước hai bó bằng gân cơ bán gân và gân cơ thon tự thân”. Mã số: 62720129; Chuyên nghành: Chấn thương chỉnh hình và tạo hình.. Nghiên cứu sinh: Lê Mạnh Sơn. Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Xuân Thùy. 2. PGS.TS. Đào Xuân Tích. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà Nội. Những kết luận mới của luận án:. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối liên quan giữa chiều cao, trọng lượng người bệnh với kích thước mảnh ghép gân cơ bán gân gập bốn và gân cơ thon gập bốn. Kết quả này giúp cho phẫu thuật viên có thể tiên lượng được kích thước mảnh ghép gân cơ bán gân và gân cơ thon của người bệnh để xây dựng kế hoạch trước mổ, lựa chọn nguồn gân thay thế DCCT.. Kết quả khả quan sau phẫu thuật của phẫu thuật nội soi tái tạo DCCT hai bó đã mang lại một kỹ thuật phẫu thuật điều trị hiệu quả cho người bệnh chấn thương DCCT, đặc biệt là các vận động viên, những người cần phục hồi tối đa chức năng khớp gối.. Người hướng dẫn Nghiên cứu sinh. PGS. TS. Nguyễn Xuân Thùy Lê Mạnh Sơn
. INFORMATION SUMMARY OF NEW CONCLUSIONS OF THE DOCTORAL THESIS. Project title: "Applied research on arthroscopic surgery of double- bundle anterior cruciate ligament reconstruction using Hamstring tendon autografts". Code: 62720129; Specialism: Orthopaedics and Plastic.. PhD Student: Le Manh Son. Science Instructor: 1. As. Prof. PhD. Nguyen Xuan Thuy.2. As. Prof. PhD. Dao Xuan Tich. Training Facility: Hanoi Medical University. New conclusion of the doctoral thesis:The study results showed that there was a correlation between height, weight of patients with graft size of 4- stranded semitendinosus tendon and 4- stranded gracilis tendon. This result enables the surgeon may predict the graft size of Hamstring tendon and allows for proper preoperative equipment planning, arrangement of alternative graft sources, and appropriate patient counseling regarding graft selection.. The excellent postoperative results of arthroscopic double- bundle ACL reconstruction surgery had brought an effective surgical technique in treatment of ACL- deficient patients, especially athletes who need maximum recovery of knee function.. Science Instructor PhD Student. As. Prof. PhD. Nguyen Xuan Thuy Le Manh Son
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/2218
Appears in Collections:Luận án (nghiên cứu sinh)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
161_LEMANHSON_LA.pdf
  Restricted Access
3.54 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
161_LeManhSon_TT.pdf
  Restricted Access
1.02 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.