Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2157
Title: Nghiên cứu bất thường nhiễm sắc thể và phát hiện mất đoạn AZFabcd ở những nam giới vô tinh và thiểu năng tinh nặng
Authors: Nguyễn Đức, Nhự
Advisor: PGS.TS. Trần Đức, Phấn
PGS.TS. Trần Văn, Khoa
Keywords: 62720103;Mô phôi thai học
Issue Date: 2015
Abstract: Thông tin tóm tắt những kết luận mới của Luận án: mời xem tại đây.
Tông tin tốm tắt kết luận mới (tiếng Anh): Xin mời tải file.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/2157
Appears in Collections:Luận án (nghiên cứu sinh)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
147_Toan van Luan an-nguyen duc nhu.pdf
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
147_Tom tat luan an -nguyen duc nhu.pdf
  Restricted Access
660.19 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.