Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/2156
Title: Nghiên cứu phẫu thuật thay khớp vai bán phần có xi măng điều trị gãy phức tạp đầu trên xương cánh tay. (Ngày công bố: 19/07/2021)
Authors: Nguyễn Ngọc, Sơn
Advisor: PGS.TS. Đào Xuân, Tích
Keywords: 62720129;Chấn thương chỉnh hình và tạo hình
Abstract: Những kết luận mới của luận án:. - Mô tả được đặc điểm tổn thương của gãy phức tạp đầu trên xương cánh tay trên hình ảnh cắt lớp vi tính tái tạo 3D của 35 trường hợp có hình ảnh cắt lớp vi tính trong nghiên cứu, trong đó mô tả được tỉ lệ của hình ảnh vỡ chỏm xương cánh tay, gãy nát vùng bản lề calcar và gãy nát các củ xương cánh tay – là những yếu tố ngoài phân loại gãy đầu trên xương cánh tay theo Neer nhưng có giá trị chi phối chỉ định điều trị.. - Đánh giá được kết quả của phẫu thuật thay khớp vai bán phần có xi măng điều trị gãy phức tạp đầu trên xương cánh tay của nhóm 50 trường hợp >50 tuổi trong nghiên cứu, có kết quả giảm đau tốt và chức năng khớp vai sau phẫu thuật đạt mức trung bình, phân loại theo Boehm bằng điểm Constant theo nhóm tuổi và giới tính có kết quả: 34% rất tốt, 24% tốt, 18% khá, 14% trung bình và 10% kém. Những kết quả này có giá trị tham khảo để chỉ định phẫu thuật thay khớp vai bán phần cho những trường hợp gãy phức tạp đầu trên xương cánh tay (độ IV,V,VI theo phân loại Neer), như là lựa chọn cuối cùng có thể thực hiện nhằm mang lại hiệu quả giảm đau tốt cùng chức năng khớp vai khả quan, đặc biệt ở người cao tuổi và người già thường có chất lượng xương kém và nhu cầu vận động vừa phải
New conclusions of the thesis:- Describe characteristics of the complex fracture of humeral head on 3D computed tomography images of 35 cases with computed tomography images in the research, which describes the proportion of humeral rupture, calcar hinge fracture and humeral tubercle fracture - factors out of Neer classification of humeral head fractures with dominant value in the indication for treatment.- Evaluate results of the partial shoulder joint replacement surgery with cement for complex fracture of humeral head of a group of 50 cases aged 50 or more in the research, with good pain relief and moderate post-operative function of the shoulder joint, classified by Boehm by Constant score by age group and sex with results: 34% very good, 24% good, 18% fair, 14% average and 10% poor. These results are valid for reference for the indication of partial shoulder joint replacement surgery with cement for complex fracture of humeral head (grades IV, V, VI according to Neer classification), as a last possible choice for good pain relief and good shoulder joint function, especially in the elderly who often have poor bone quality and moderate need for movement
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/2156
Appears in Collections:Luận án (nghiên cứu sinh)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
646_00_TVLA_Son_35_CTCH.pdf
  Restricted Access
17.61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
646_2_ Tom tat LA Nguyen Ngoc Son DHY HN.rar
  Restricted Access
2.11 MBWinRAR Compressed Archive


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.