Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/1772
Title: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi tái tạo hai bó dây chằng chéo trước sử dụng gân bánh chè đồng loại
Authors: Trần Hoàng, Tùng
Advisor: PGS.TS. Đào Xuân, Tích
PGS.TS. Ngô Văn, Toàn
Keywords: 62720129;Chấn thương chỉnh hình và tạo hình
Issue Date: 2018
Abstract: . THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ. Tên đề tài: “ Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi tái tạo hai bó dây chằng chéo trước sử dụng gân bánh chè đồng loại. Mã số: 62720129; Chuyên nghành: Chấn thương chỉnh hình và tạo hình.. Nghiên cứu sinh: Trần Hoàng Tùng Khóa 29. Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Đào Xuân Tích 2. PGS.TS. Ngô Văn Toàn. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà Nội. Những kết luận mới của luận án:. Mảnh ghép gân bánh chè đồng loại sau bảo quản lạnh sâu là nguồn vật liệu mới tại Việt nam, đáp ứng được yêu cầu của phẫu thuật về số lượng cũng như chất lượng để tái tạo dây chằng chéo trước về đúng giải phẫu của nó. Các phẫu thuật viên có thể coi đây là một trong những lựa chọn trong việc điều trị đứt dây chằng chéo trước cho từng bệnh nhân cụ thể.. Những kết quả khả quan của phẫu thuật tái tạo hai bó dây chằng chéo trước sử dụng gân bánh chè đồng loại và kỹ thuật 4 đường hầm đã mang tới thêm một lựa chọn về phương pháp điều trị cho bác sĩ và người bệnh, giúp họ sớm trở về cuộc sống sinh hoạt bình thường.. Người hướng dẫn Nghiên cứu sinh. Trần Hoàng Tùng.
. THE SUMMARY OF LASTEST FINDING OF PH.D. THESIS . Title: “The experimental study on arthroscopy of two-bundle anterior cruciate ligament reconstruction using patellar tendon allografts” . ID: 62720129; Major: traumatology and orthopedics. Ph.D. Candidate: Hoang Tran Tung Course: 29. Principal Supervisor: 1. Assoc.Prof. Dao Xuan Tich, PhD 2. Assoc.Prof. Ngo Van Toan, PhD. Institution: Hanoi Medical University. The summary of the study findings:. Patellar tendon allograft after deep cryopreservation is a new source of materials in Vietnam to meet the requirements of size and quality of surgery to reconstruct the anterior cruciate ligament. Surgeons could consider this as a treatment choice for patients with torn anterior cruciate ligament.. These promising findings of two-bundle anterior cruciate ligament reconstruction and the four-tunnel technique has brought a new treatment method for suffered patients.. Principal Supervisor Ph.D. Candidate. Tran Hoang Tung.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/1772
Appears in Collections:Luận án (nghiên cứu sinh)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
320_TRANHOANGTUNG-LA.pdf
  Restricted Access
5.22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
320_TranHoangTung-tt.pdf
  Restricted Access
439.67 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.