Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/171
Title: Bệnh học Truyền nhiễm – ĐH Y Hà Nội
Authors: Bùi, Đại
Issue Date: 2005
Publisher: ĐH Y Hà Nội, NXB Y Học
Abstract: Sách “Bệnh học Truyền nhiễm” do Giáo sư – Tiến sĩ khoa học Bùi Đại, Phó giáo sư – Tiến sĩ Nguyễn Văn Mùi, Phó giáo sư – Tiến sĩ Nguyền Hoàng Tuấn làm chủ biên với sự tham gia biên soạn của các thây thuốc chuyên ngành Truyền nhiễm. Nội dung cuốn sách bao gồm những bệnh truyền nhiễm thường gặp, nằm trong chương trình giảng dạy cho sinh vién các trường đại học y và những bệnh truyền nhiễm hiếm gặp ở nước ta, nhằm giúp các bác sĩ chuyên ngành Truyền nhiễm, các học viên sau đại học tham khảo. Các bệnh trong cuốn sách này được sắp xếp theo đường lây truyền bệnh. Cách sắp xếp này có thể còn chưa phù hợp với một số bệnh có nhiều đường lây khác nhau nhưng đây là phân loại có nhiều ứng dụng trong thực tế.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/171
Appears in Collections:Sách (Ebook)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1437_Benh hoc truyen nhiem.PDF
  Restricted Access
9.9 MBAdobe PDF Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.