Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/1504
Title: TỶ LỆ, KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BAN ĐẦU VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN THIẾU MÁU Ở TRẺ EM ĐIỀU TRỊ TẠI KHOA ĐIỀU TRỊ TÍCH CỰC NỘI KHOA
Authors: TRƯƠNG VĂN, QUÝ
Advisor: Phạm Văn, Thắng
Keywords: Nhi - Hồi sức
Issue Date: 2020
Publisher: TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
Abstract: Thiếu máu là một biểu hiện bệnh lý rất phổ biến ở trẻ em. Theo WHO năm 2011 1 có 42,6% tương đương với 273 triệu trẻ dưới 5 tuổi bị thiếu máu. Tại Việt Nam, theo tác giả Nguyễn Công Khanh 2 tỷ lệ thiếu máu ở trẻ dưới 5 tuổi ở vùng đồng bằng miền núi phía bắc là 48,5%, ở trẻ em tuổi học đường ở vùng đồng bằng miền Bắc là 17.7%, vùng núi miền Bắc là 32,7%. Thiếu máu cũng là một tình trạng thường gặp ở trẻ nhỏ bị bệnh điều trị tại bệnh viện, đặc biệt là trẻ mắc bệnh nặng cần điều trị tại các cơ sở điều trị tích cực. Theo tác giả Bateman và cộng sự 3 thì bệnh nhi điều trị tại các đơn vị điều trị tích cực có đến 74% có thiếu máu trong đó 33% có biểu hiện thiếu máu ngay khi nhập khoa. Các nguyên nhân thiếu máu được đề cập nhiều nhất là do tình trạng nhiễm trùng, tình trạng dinh dưỡng, lượng máu mất trong quá trình điều trị. Tuy nhiên, khi bệnh nhân trong tình trạng nặng, biểu hiện bệnh lý ở nhiều cơ quan, bộ phận thì việc xác định rõ nguyên nhân không phải là việc dễ dàng. Ảnh hưởng của thiếu máu đối với kết quả điều trị là chưa rõ ràng nhưng thiếu máu là yếu tố quản trọng làm khả năng vận chuyển và cung cấp oxy cho các cơ quan, tổ chức đặc biệt trong giai đoạn trẻ bị bệnh lý nặng nề cần điều trị tại các đơn vị điều trị tích cực. Điều trị thiếu máu trên những bệnh nhân nặng có nhiều tiến bộ trong những năm gần đây. Ngưỡng hemoglobin trước truyền máu ở nhưng bệnh nhân có tình trạng ổ định tại ĐTTC là 7,0 g/dl 4. Truyền máu làm tăng nhanh lượng Hemoglobin trong cơ thể người bệnh, tuy nhiên, việc truyền máu còn có nhiều nhưng tác dụng không mong muốn. Tại các đơn vị điều trị tích cực, các nghiên cứu tập trung chủ yếu vào các bệnh nặng gây ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của trẻ, còn các nghiên cứu về thiếu máu còn hạn chế. Câu hỏi đặt ra là tỷ lệ bệnh nhân thiếu máu điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu là bao nhiêu? Có những nguyên nhân gì và kết quả điều trị ban đầu như thế nào? Xuất phát từ các câu hỏi trên, cùng với việc nghiên cứu về thiếu máu ở trẻ điều trị tại khoa Điều trị tích cực còn hạn chế. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu: “Tỷ lệ, kết quả điều trị ban đầu và một số yếu tố liên quan đến thiếu máu ở trẻ em điều trị tại khoa Điều trị tích cực nội khoa”. Với 2 mục tiêu: 1. Xác định tỷ lệ, một số nguyên nhân thiếu máu ở trẻ em điều trị tại khoa Điều trị tích cực. 2. Nhận xét kết quả điều trị ban đầu và yếu tố liên quan đến thiếu máu ở trẻ em điều trị tại khoa Điều trị tích cực.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/1504
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
21CKII0311.pdf
  Restricted Access
1.66 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.