Thống kê

Tổng lượt truy cập

Lượt truy cập
CÁC ...   65

Tổng lượt truy cập theo tháng

tháng mười hai 2022 tháng một 2023 tháng hai 2023 tháng ba 2023 tháng tư 2023 tháng năm 2023 tháng sáu 2023
CÁC ...   5   1   5   3   4   3   0

Tải tập tin

Lượt truy cập
21THS1193.pdf   13

Lượt truy cập cao nhất theo quốc gia

Lượt truy cập
Việt Nam   58
Hoa Kỳ   7

Lượt truy cập cao nhất theo thành phố

Lượt truy cập
Hanoi   27
Ho Chi Minh City   19
Nha Trang   2
Thai Binh   2
Ap Phu Qui   1
Cau Giay   1
Des Moines   1
Duong Minh Chau   1
Huế   1
Phu Tho   1