Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/927
Title: Thực hành Dịch tễ học
Authors: NGUYỄN, TRẦN HIỂN
Keywords: Thưc hành dịch tễ học
Issue Date: 2012
Publisher: Đại Học Y Hà Nội
Abstract: Tài liệu này được biên soạn phục vụ cho việc học môn dịch tễ học của sinh viên chuyên ngành Y học dự phòng, tuy nhiên, tài liệu này cũng có thể được sử dụng là tài liệu học tập và tham khảo cho các đối tượng sinh viên các chuyên ngành khác trong cỏc trường đại học Y và cán bộ y tế. Tài liệu này đã dựa trên các các bài giảng trước đây của Bộ môn Dịch tễ học có chỉnh lý, bổ sung và cập nhật.
Description: Cung cấp kiến thức về các ph¬ương pháp mô tả tình hình sức khoẻ của cộng đồng, xác định yếu tố nguy cơ phát triển của bệnh, đánh giá hiệu quả can thiệp và cách suy luận kết hợp nhân quả trong nghiên cứu dịch tễ học, các nguyên lý dịch tễ học và nguyên tắc dự phòng những bệnh phổ biến ở cộng đồng, bao gồm các bệnh lây và không lây.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/927
Appears in Collections:Sách (Ebook)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ThuchanhDichTeHoc.pdf
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.