Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3639
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS.TS. PHẠM THỊ, THANH HIỀN-
dc.contributor.authorTrần Thị, Nhung-
dc.date.accessioned2022-03-22T04:54:10Z-
dc.date.available2022-03-22T04:54:10Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3639-
dc.description.abstractThanh Hóa có đặc điểm là tỉnh rộng, địa hình phức tạp, đa ngành nghề, sự phát triển của công nghệ thông tin và nền kinh tế thị trường đã ảnh hưởng rất nhiều đến mọi mặt của xã hội cả tích cực và tiêu cực. Sự hiểu biết về các bệnh VĐSD còn hạn chế, số phụ nữ đến khám và điều trị VĐSDD tại bệnh viện phụ sản Thanh Hóa khá đông chiếm khoảng 30% trong tổng số khám, chủ yếu là khi có các dấu hiệu của bệnh. Thực tế người bệnh chưa tuân thủ phác đồ điều trị và tái khám theo hẹn. Vì vậy tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu một số yếu tố liên quan đến viêm âm đạo do nấm Candida ở phụ nữ đến khám phụ khoa tại bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa”vi_VN
dc.description.tableofcontentsMỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ.................................................................................................. 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Đặc điểm giải phẫu và sinh lý âm hộ, âm đạo và cổ tử cung. 3 1.1.1. Giải phẫu 3 1.1.2. Sự tiết dịch của âm đạo và cổ tử cung 4 1.2. Viêm âm đạo 7 1.2.1. Sơ lược về viêm âm đạo 7 1.2.2. Nấm Candida 9 1.2.3. Cơ chế gây bệnh 12 1.2.4. Các cơ chế bảo vệ của âm đạo đối với viêm âm đạo do nấm Candida 13 1.2.5. Yếu tố liên quan 14 1.2.6. Biểu hiện viêm âm đạo do nấm Candida 18 1.3. Các nghiên cứu viêm âm đạo do nấm Candida 21 1.3.1. Trên Thế giới 21 1.3.2. Tại Việt Nam 22 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 2.1. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 24 2.2. Đối tượng nghiên cứu 24 2.2.1. Tiêu chuẩn chọn đối tượng 24 2.2.2. Tiêu chuẩn loại trừ 24 2.3. Phương pháp nghiên cứu 25 2.3.1. Thiết kế nghiên cứu 25 2.3.2. Cỡ mẫu nghiên cứu 25 2.3.3. Quy trình thực hiện 26 2.3.4. Các biến số nghiên cứu 28 2.4. Xử lý và phân tích số liệu 31 2.5. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu 31 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 3.1. Mục tiêu 1 32 3.1.1. Phân bố theo tuổi 32 3.1.2. Một số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 33 3.1.3. Tiền sử bệnh phụ khoa, sản khoa, và các biện pháp tránh thai đang sử dụng. 34 3.1.4. Tiền sử dùng thuốc của đối tượng 35 3.1.5. Lý do khám phụ khoa của đối tượng nghiên cứu 35 3.1.6. Tính chất khí hư âm đạo 36 3.1.7. Triệu chứng thăm khám âm hộ, âm đạo, cổ tử cung 37 3.1.8. Tác nhân gây viêm nhiễm đường sinh dục dưới 39 3.2. Mục tiêu 2 41 3.2.1. Mối liên quan với một số yếu tố đặc trưng cá nhân 41 3.2.2. Mối liên quan với tiền sử sản phụ khoa của đối tượng 42 3.2.3. Mối liên quan với chế độ sinh hoạt và vệ sinh của đối tượng 44 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 46 4.1. Bàn luận về các đặc điểm của đối tượng nghiên cứu 46 4.1.1. Tuổi của đối tượng nghiên cứu 46 4.1.2. Trình độ văn hóa và nghề nghiệp 46 4.1.3. Phân bố theo nơi cư trú 48 4.1.4. Tình trạng hôn nhân của đối tượng nghiên cứu: 48 4.1.5. Tiền sử phụ khoa 49 4.1.6. Tiền sử sản khoa 50 4.1.7. Biện pháp tránh thai đang sử dụng 51 4.1.8. Tiền sử dụng thuốc 52 4.2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng của đối tượng nghiên cứu 53 4.2.1. Triệu chứng cơ năng, lý do đến khám của đối tượng nghiên cứu 53 4.2.2. Tính chất khí hư âm đạo 54 4.2.3. Triệu chứng thăm khám âm hộ, âm đạo, cổ tử cung 55 4.2.4. Triệu chứng cận lâm sàng của bệnh nhân viêm âm đạo do nấm 56 4.3. Một số yếu tố liên quan đến viêm âm đạo do nấm Candida tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa. 60 4.3.1. Liên quan đến một số đặc trưng của đối tượng nghiên cứu 60 4.3.2. Liên quan với tiền sử sản phụ khoa của đối tượng 62 4.3.3. Mối liên quan đến chế độ sinh hoạt và vệ sinh của đối tượng 66 KẾT LUẬN 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤCvi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.subjectviêm âm đạo do nấm Candidavi_VN
dc.titleNghiên cứu một số yếu tố liên quan đến viêm âm đạo do nấm Candida ở phụ nữ đến khám phụ khoa tại bệnh viện Phụ sản Thanh Hóavi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021CK2tranthiNhung.docx
  Restricted Access
508.07 kBMicrosoft Word XML
2021CK2tranthiNhung.pdf
  Restricted Access
1.47 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.