Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3638
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS.TS. PHẠM HUY, HIỀN HÀO-
dc.contributor.authorNguyễn Thị, Tú Anh-
dc.date.accessioned2022-03-22T04:53:40Z-
dc.date.available2022-03-22T04:53:40Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.urihttp://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/3638-
dc.description.abstractTại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa ngoài các phẫu thuật mang tính chất cổ điển như: Phẫu thuật cắt tử cung bán phần, cắt tử cung hoàn toàn đường mở bụng thì hiện tại cũng đang triển khai nhiều phương pháp phẫu thuật mới như : Phẫu thuật nội soi cắt tử cung (2013),phẫu thuật cắt tử cung đường âm đạo(2014), phẫu thuật cắt u xơ dưới niêm mạc qua đường nội soi buồng tử cung(2019). Trước đây cũng đã có nghiên cứu về cắt tử cung nội soi và đường âm đạo tại bệnh viện. Tuy vậy việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật nào vẫn đang còn theo sở thích, sở trường mỗi phẫu thuật viên đôi khi chưa phù hợp với bệnh nhân. Vì vậy để so sánh và có cái nhìn cụ thể ưu nhược điểm của mỗi phương pháp cắt tử cung giúp cho việc lựa chọn bệnh nhân một cách hợp lý nhất, chúng tôi thực hiện đề tại “Nhận xét kết quả điều trị u xơ tử cung bằng phẫu thuật nội soi và đường âm đạo tại Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa năm 2019-2020”vi_VN
dc.description.tableofcontentsMỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3 1.1. Giải phẫu tử cung 3 1.1.1. Kích thước vị trí tử cung trong tiểu khung. 3 1.1.2. Hình thể ngoài và liên quan. 4 1.1.3. Phương tiện giữ tử cung. 6 1.1.4. Mạch máu. 8 1.1.5. Thần kinh. 9 1.2. U xơ tử cung 9 1.2.1. Dịch tể học 9 1.2.2. Phân loại u xơ tử cung 10 1.2.3. Chẩn đoán u xơ tử cung 11 1.3. Kỹ thuật cắt tử cung 13 1.3.1. Phương pháp cắt tử cung bằng phẫu thuật nội soi 13 1.3.2. Phương pháp cắt tử cung đường âm đạo 16 Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 2.1. Đối tượng nghiên cứu 23 2.1.1. Tiêu chuẩn lựa chọn 23 2.1.2. Tiêu chuẩn loại trừ 23 2.2. Phương pháp nghiên cứu 23 2.2.1. Thiết kế nghiên cứu 23 2.2.2. Cỡ mẫu 23 2.2.3. Kỹ thuật thu thập số liệu 24 2.2.4. Các biến số nghiên cứu. 24 2.3. Xử lý và phân tích số liệu. 26 2.4. Đạo đức trong nghiên cứu. 27 Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 3.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu 28 3.1.1. Phân bố tỷ lệ cắt tử cung qua các năm 28 3.1.2.Tuổi của đối tượng nghiên cứu 29 3.1.3. Nghề nghiệp 30 3.1.4. Tiền sử sản khoa 31 3.1.5. Tiền sử phẫu thuật ổ bụng của đối tượng nghiên cứu 32 3.1.6. Tiền sử phụ khoa 32 3.1.7. Chỉ số khối cơ thể của đối tượng nghiên cứu 33 3.2. Đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng 34 3.2.1. Triệu chứng lâm sàng 34 3.2.2.Đặc điểm cận lâm sàng 35 3.3. Kết quả phẫu thuật 37 3.3.1. Phương pháp vô cảm 37 3.3.2.Trọng lượng tử cung sau phẫu thuật 38 3.3.3. Thời gian phẫu thuật 39 3.3.4. Ảnh hưởng của trọng lượng tử cung tới thời gian phẫu thuật 40 3.3.5. Ảnh hưởng của chỉ số khối cơ thể với thời gian phẫu thuật 42 3.3.6. Xử trí phần phụ trong phẫu thuật 42 3.3.7. Diễn biến sau mổ 43 3.3.8. Thay đổi nồng độ Hemoglobin sau mổ so với trước mổ 45 3.3.9. Thời gian nằm viện sau mổ 45 3.3.10. Tỷ lệ thành công mỗi phương pháp phẫu thuật. 46 3.3.11. Các tai biến trong và sau mổ. 47 Chương 4: BÀN LUẬN 48 4.1. Tỷ lệ cắt tử cung. 48 4.2. Đặc điểm của đối tượng nghiên cứu. 49 4.2.1. Tuổi của đối tượng nghiên cứu. 49 4.2.2. Nghề nghiệp. 50 4.2.3. Tiền sử sản khoa. 50 4.2.4. Tiền sử phẫu thuật ổ bụng. 51 4.2.5. Tiền sử phụ khoa. 53 4.2.6. Chỉ số khối cơ thể. 54 4.3. Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng. 55 4.3.1. Triệu chứng lâm sàng. 55 4.3.2. Đặc điểm siêu âm 56 4.3.3. Tình trạng thiếu máu trước mổ 57 4.4. Kết quả phẫu thuật 58 4.4.1. Phương pháp vô cảm 58 4.4.2. Trọng lượng tử cung sau phẫu thuật. 59 4.4.3. Thời gian phẫu thuật. 60 4.4.4. Ảnh hưởng của trọng lượng tử cung tới thời gian phẫu thuật. 61 4.4.5. Ảnh hưởng của chỉ số khối cơ thể lên thời gian phẫu thuật. 62 4.4.6. Xử trí phần phụ trong phẫu thuật. 62 4.4.7. Diễn biến sau mổ. 64 4.4.8. Thay đổi nồng độ Hemoglobin sau mổ so với trước mổ. 67 4.4.9. Thời gian nằm viện sau mổ. 68 4.4.10. Tỷ lệ thành công mỗi phương pháp và các tai biến trong và sau mổ. 70 KẾT LUẬN 73 KIẾN NGHỊ 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤCvi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.subjectĐIỀU TRỊ U XƠ TỬ CUNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOIvi_VN
dc.titleNHẬN XÉT KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ U XƠ TỬ CUNG BẰNG PHẪU THUẬT NỘI SOI VÀ ĐƯỜNG ÂM ĐẠO TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THANH HÓA NĂM 2019 - 2020vi_VN
dc.typeThesisvi_VN
Appears in Collections:Luận văn chuyên khoa 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2021CK2nguyenthituAnh.docx
  Restricted Access
395.64 kBMicrosoft Word XML
2021CK2nguyenthituAnh.pdf
  Restricted Access
1.15 MBAdobe PDFbook.png
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.