Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/1999
Title: Mô bệnh học, hoá mô miễn dịch, đột biến gen BRAF V600E trong ung thư biểu mô tuyến giáp biệt hoá tái phát, di căn
Authors: Ngô Thị Minh, Hạnh
Advisor: PGS.TS. Trịnh Tuấn, Dũng
TS. Hoàng Quốc, Trường
Keywords: 62720105;Giải phẫu bệnh và pháp y
Abstract: Những kết luận mới của luận án: . Đây là một nghiên cứu cắt ngang mô tả đặc điểm mô bệnh học, hoá mô miễn dịch và tình trạng đột biến gen BRAF V600E trong ung thư biểu mô tuyến giáp (UTBMTG) biệt hoá tái phát, di căn thấy tỷ lệ di căn hay gặp nhất tại hạch (90,4%), tái phát tại giường tuyến giáp chiếm 17,7%; thể mô bệnh học gặp nhiều nhất là UTBMTG nhú (96,1%), các dấu ấn Thyroglobulin và Ki67 có giá trị trong chẩn phân biệt biến thể nhú triển triển và biến thể nhú trung gian; tỷ lệ đột biến BRAF V600E là 70,2% và đột biến gen BRAF V600E liên quan đến kích thước u, hay xảy ra trường hợp kháng I131, có mối liên quan với biến thể nhú tế bào cao, xâm nhập xơ mỡ ngoài hạch, chưa thấy có mối liên quan đến tuổi, giai đoạn bệnh, di căn hạch, di căn xa, xâm nhập mạch, hoại tử và đặc điểm canxi hoá.
Summary of new scientific contribution of the thesis:This is a cross-control study describing histopathological characteristics, immunohistochemistry and the status of BRAF V600E mutation in recurrent and metastatic differentiated thyroid carcinoma (DTC); the highest lymph node metastasis (90.4%), 17.7% of bed thyroid recurrence, papillary thyroid carcinoma (PTC) accounted for the highest proportion (96.1%), Thyroglobulin and Ki67 have valuation to distinguish aggressive variants and immediate variants of PTC, the proportion of BRAF V600E mutation is 70.2%, BRAF V600E mutation was associated with tumor size, RAI-refractory DTC and more frequent in tall cell variant of PTC, extra-nodal extension, but not related to age, tumor stage, distant metastasis, vascular invasion, necrosis and calcification..
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/1999
Appears in Collections:Luận án (nghiên cứu sinh)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
513_TVLA NGOTHIMINHHANH.pdf
  Restricted Access
120.83 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
513_TTLA NgoThiMinhHanh.rar
  Restricted Access
831.83 kBWinRAR Compressed Archive


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.