Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/1761
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPGS.TS. Đỗ Thị, Phươngvi
dc.contributor.advisorPGS.TS. Nguyễn Văn, Hiếnvi
dc.contributor.authorNguyễn Đình, Thuyênvi
dc.date.accessioned2021-11-14T13:39:27Z-
dc.date.available2021-11-14T13:39:27Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttp://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/1761-
dc.description.abstract. THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI . CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ. Tên đề tài: Nghiên cứu thực trạng khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện của tỉnh Vĩnh Phúc và giải pháp can thiệp. Mã số: 62 72 02 01; Chuyên ngành: Y học cổ truyền. Nghiên cứu sinh: Nguyễn Đình Thuyên. Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Đỗ Thị Phương 2. PGS.TS. Nguyễn Văn Hiến. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà Nội. Những kết luận mới của luận án: . 1. Thực trạng và một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động YHCT 9 BVĐK tuyến huyện của tỉnh Vĩnh Phúc: Thầy thuốc YHCT thiếu và yếu về chuyên môn; trang thiết bị y tế và thuốc YHCT thiếu, thuốc Nam tại chỗ không được sử dụng; có 18 loại bệnh, chủ yếu là bệnh về cơ xương khớp và thần kinh được điều trị bằng YHCT, phương pháp điều trị tập trung là thuốc thang và châm cứu. Người dân có nhu cầu cao khám chữa bệnh bằng YHCT; tỷ lệ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành Y tế nắm được các chủ trương chính sách của Trung ương về phát triển YHCT thấp và các quy định tại Điều 6, Khoản 8 - Luật Khám bệnh, chữa bệnh; quy định thanh toán BHYT đối với thuốc YHCT; Thông tư 41/2011/TT - BYT tại Điều 26, Khoản 4, Điểm đ là những nội dung ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển YHCT tuyến huyện.. 2. Hiệu quả can thiệp tăng cường chất lượng YHCT tuyến huyện: Bằng giải pháp tập huấn nâng cao kiến thức và kỹ năng về YHCT, tăng cường nhân lực, trang thiết bị y tế và tác động vào các chủ trương, chính sách phát triển YHCT tuyến huyện; mô hình can thiệp đã cho kết quả khả quan sau một năm can thiệp.. NGƯỜI HƯỚNG DẪN Nguyễn Văn Hiến NGHIÊN CỨU SINH Nguyễn Đình Thuyênvi
dc.description.abstractSummary of new conclusions in the PhD thesis. -Thesis title: Research on actual situation of traditional medicine health care service atdistrict general hospitals in Vinh Phuc province and interventional solutions.. -Code: 62 72 02 01. -Major: Traditional Medicine. -Researcher: Nguyen Đinh Thuyen. -Scientific supervisors:. 1. Assoc. Prof.Ph.D. Đo Thi Phuong;. 2. Assoc. Prof.Ph.D. Nguyen Van Hien. -Educational Institution: Hanoi Medical University. -New conclusions of the thesis:. 1. Actual situation and several factors affect traditional medicine health care service at 9 District general hospitals in VinhPhuc province: Lack of doctors and they have limited qualification; lack of equipment andresource of traditional medicine; local Vietnamese traditional medicine has not beenused; 18 kind of diseases major of which are osteoarthritic diseases and neuropathy was treated by traditional medicine; most popular traditional medical methods are remedy and acupuncture; health care by traditional medicine is in great demand; the rate of health sector leaders who know policies about traditional medicine is not high; Article 6, Section 8 - The Law on Examination and Treatment regulation of health insurance payments for traditional medicine, Circular 41/2011/TT - BYT - Article 26, Section 4, Point đ cause bad impacts on the development of traditional medicine.. 2. Evaluation on effectiveness of interventional model in district’s traditional medicine: By training for traditional medicine practitioners in knowledge and experience, providing medical staff and medical equipment, contributing to improve policies about development of traditional medicine in general hospital at district level; model intervention has caused positive effects after 1 year.Supervisor Researcher. Nguyen Van Hien Nguyen Đinh Thuyenvi
dc.language.isovivi
dc.subject62720201vi
dc.subjectY học cổ truyềnvi
dc.titleNghiên cứu thực trạng khám chữa bệnh bằng Y học cổ truyền tại các bệnh viện đa khoa tuyến huyện của tỉnh Vĩnh Phúc và giải pháp can thiệpvi
dc.typeThesisvi
Appears in Collections:Luận án (nghiên cứu sinh)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
310_NGUYENDINHTHUYEN-LA.pdf
  Restricted Access
1.67 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
310_NguyenDinhThuyen-tt.pdf
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.