Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/1635
Title: Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị ung thư biểu mô tuyến đại tràng phải
Authors: Hồ Long, Hiển
Advisor: PGS.TS. Phạm Duy, Hiển
PGS.TS. Huỳnh Quyết, Thắng
Keywords: 62720149;Ung thư
Issue Date: 2016
Abstract: THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI. CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ. Tên đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị ung thư biểu mô tuyến đại tràng phải". Mã số: 62720149; Chuyên ngành: Ung thư. Nghiên cứu sinh: Hồ Long Hiển. Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Phạm Duy Hiển 2. PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà Nội. Những kết luận mới của luận án:. - Thời gian PTNS cắt đại tràng phải ngắn, trung bình là 135,5 phút.. - Lượng máu mất trong mổ thì nội soi rất ít 24,1ml.. - Kết quả nạo vét hạch của phẫu thuật nội soi đảm bảo nguyên tắc ung thư học, số hạch nạo vét được trung bình 12,3 hạch/bệnh nhân. Trong đó 4,6 hạch cạnh khối u; 5,4 hạch trung gian; 2,3 hạch dọc bó mạch mạc treo tràng trên. Tỷ lệ di căn hạch chung là 38,8% (giai đoạn N1: 28,2%; N2: 10,6%). Tỷ lệ di căn hạch 1 chặng 16,5%; di căn hạch 2 chặng 15,3%; di căn hạch cả 3 chặng 7%.. - Diện cắt đủ xa khối u nguyên phát, trung bình diện cắt đầu gần cách u 24,2cm; diện cắt đầu xa cách u 13,9cm.. - Tỷ lệ tai biến và biến chứng thấp (1,2%; 5,9%). Không có bệnh nhân tử vong trong và sau mổ.. - Tỷ lệ chuyển mổ mở thấp 1,2%.. - Bệnh nhân hồi phục nhanh sau mổ: không có bệnh nhân dùng thuốc giảm đau đường tiêm quá 2 ngày, thời gian có nhu động ruột trung bình 51,3 giờ. Thời gian nằm viện trung bình 8,1 ngày.. NGƯỜI HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH. PGS.TS. Phạm Duy Hiển Hồ Long Hiển.
SUMMARY THE NEW CONCLUSION OF THE THESIS. The thesis name: “The study in application of laparoscopic surgery for treatment of right colon adenocarcinoma”. Code: 62720149. Specialty: Oncology. Candidate: Ho Long Hien. The instructor: 1. Assoc Prof, PhD. Pham Duy Hien2. Assoc Prof, PhD. Huynh Quyet Thang. Educational institute: Hanoi Medical University. The new conclusions of the trial:. - Average duration of surgery is 135.5 minutes.. - Average blood loss is 24.1ml.. - Lymphadenectomy results of laparoscopic surgery ensures oncology principles through analysis of number of harvested lymph-nodes. The average harvested lymph nodes is 12.3 per patient. Among them, there are 4.6 lymph nodes near tumor; 5.4 intermediate lymph nodes; 2.3 lymph nodes of superior mesenteric artery. The overall rate of lymph node metastasis is 38.8% (stage N1: 28.2%; stage N2: 10.6%). Metastasis rate of 1 lymph nodes station is 16.5%; 2 lymph nodes station is 15.3%; 3 lymph nodes station is 7%.. - Resection margin far enough primary tumor, average proximal resection margin is 24.2cm; average distal resection margin is 13.9cm.. - Accident rate and complication rate is low (1.2%; 5.9%). No intraoperative and postoperative death.. - Conversion rate is low 1.2%.. - Patients with early postoperative recovery: Time using IV or IM algenesthesia no more than 2 days, average time to return of bowel function is 51.3 hours, average hospital stay is 8.1 days.. MENTOR/INSTRUCTOR CANDIDATE. Assco Prof, PhD. Pham Duy Hien Ho Long Hien
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/1635
Appears in Collections:Luận án (nghiên cứu sinh)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
199_HOLONGHIEN-LA.pdf
  Restricted Access
2.97 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
199_HoLongHien-tt.pdf
  Restricted Access
857.45 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.