Please use this identifier to cite or link to this item: http://dulieuso.hmu.edu.vn/handle/hmu/1630
Title: Đánh giá kết quả hoá trị bổ trợ kết hợp trastuzumab trên bệnh nhân ung thư vú giai đoạn II, III
Authors: Phùng Thị, Huyền
Advisor: PGS.TS. Trần Văn, Thuấn
Keywords: 62720149;Ung thư
Issue Date: 2016
Abstract: THÔNG TIN TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI . CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ. Tên luận án: Đánh giá kết quả hoá trị bổ trợ kết hợp trastuzumab trên bệnh nhân ung thư vú giai đoạn II, III. Chuyên ngành: Ung thư Mã số: 62720149. Họ tên NCS: Phùng Thị Huyền. Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Văn Thuấn. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Hà Nội. Những kết luận mới của luận án:. 1. Kết quả điều trị. Trung vị thời gian sống thêm không bệnh ước tính theo Kaplan Meier: 67,7 tháng. Tỷ lệ sống thêm không bệnh 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm tương ứng là: 100%; 98,4%; 95,2%; 92,1%; 92,1%. Trung vị thời gian sống thêm toàn bộ ước tính là 83,1 tháng (95% CI 79,5-86,7). Tỷ lệ sống thêm toàn bộ 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, 5 năm tương ứng là: 100%; 100%; 100%; 98,4%; 98,4%. Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về thời gian sống thêm không bệnh với yếu tố tuổi trên 40 và dưới 40, yếu tố giai đoạn bệnh II và III (với p<0,05).. 2. Một số độc tính của phác đồ. Tỷ lệ bệnh nhân hạ bạch cầu, hạ bạch cầu đa nhân trung tính, hạ bạch cầu có sốt, hạ huyết sắc tố, hạ tiểu cầu độ 3/4 tương ứng là 6,4%/0%; 15,8%/7,9%; 8%/8%; 0%/0%; 4,8%/0%. Tỉ lệ độc tính gan độ 3/4 là 3,2% /1,6%. Tỉ lệ bệnh nhân độc tính thận độ 2 chiếm 1,6%, không có bệnh nhân nào có độc tính thận độ 3; 4. Tỷ lệ bệnh nhân suy tim độ II có hồi phục chiếm 1,6%. Tỷ lệ bệnh nhân biểu hiện nhịp tim nhanh chiếm 11,1%. Không có bệnh nhân nào phải dừng điều trị trastuzumab do độc tính tim mạch. Không thấy mối liên quan có ý nghĩa về biến đổi chức năng tâm thu thất trái ở các thời điểm theo nhóm tuổi > 50 tuổi và dưới 50 tuổi cũng như liên quan đến các bệnh mạn tính cao huyết áp, đái tháo đường.. Người hướng dẫn Nghiên cứu sinh.
SUMMARY OF NEW CONCLUSIONS OF MEDICAL DOCTORAL THESIS. THESIS: Evaluate the result of trastuzumab in combination with chemotherapy in adjuvant treatment of breast cancer stage II, III. Speciality: Cancer Code: 62720149. Student: Phung Thi Huyen. Instructor: Prof.PhD Tran Van Thuan. School: Hanoi Medical University. 1. Results. The median disease free survival according to Kaplan Meier was 67.7 months. DFS rates of 1 year, 2 years, 3 years, 4 years and 5 years were respectively: 100%; 98.4%; 95.2%; 92.1%; 92.1%. The median overall survival was 83.1 months. OS rates of 1 year, 2 years, 3 years, 4 years and 5 years were respectively: 100%; 100%; 100%; 98.4%; 98.4%. There was statistically significant correlation between DFS and the age younger and older than 40 years old; between stage II and stage III (p<0.05).. 2. Toxicities. The percentage of patients with leukopenia, neutropenua, fever neutropenia, anemia, thrombocytopenia grade 3/grade 4 were respectively: 6.4%/0%; 15.8%/7.9%; 8%/8%; 0%/0%; 4.8%/0%. Patients with grade 3 hepatic toxicity accounted for 3.2%; 1 patient with grade 4 hepatic toxicity, accounted for 1.6%. Patients with grade 2 nephrotoxicity accounted for 1.6%, no patient with nephrotoxicity of grade 3 and 4.. One patient had grade 2 reversible heart failure, accounted for 1.6%. Seven patients had tachycardia, accounted for 11.1%. None of the patients had to stop treatment due to cardiac toxicity. No relationship has been found significantly between changes of LVEF and the age under or above 50 years, hypertension and diabetes.Instructor Student.
URI: http://dulieuso.hmu.edu.vn//handle/hmu/1630
Appears in Collections:Luận án (nghiên cứu sinh)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
194_NGUYENTHIHUYEN-LA.pdf
  Restricted Access
2.2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read
194_NguyenThiHuyen-tt.pdf
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.